Contact met Walking Wheels

plaatje van telefoon


Het bestuur van Walking Wheels

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Ronald van Nus, Lelystad
Penningmeester: Miranda Moleman, Haarlem
Secretaris: Maureen Dijkman, Nieuw-Vennep
Bestuurslid: Arnold van der Klauw, Lisse
Bestuurslid: Danny Castien, Haarlem

Secretariaat

Nachtschadestraat 42,
2153 EM NIEUW-VENNEP
Tel: 0252 751448 of
06 1214 6155

Klik om de foto te vergroten...

Activiteitencommissie

Voor de organisatie van specifieke activiteiten wordt het bestuur bijgestaan door een activiteitencommissie, bestaande uit Tineke & Piet Tates, Meriam van der Klauw, Cynthia van Nus, Joan Nunumete en Koos Mens.

De activiteitencommissie is bereikbaar via de voorzitter, Tineke Tates, op


Instructeurs

De dansgroep is in het rijke bezit van drie instructeurs rolstoeldansen. Twee deelnemers hebben in april 2016 het diploma assistent instructeur behaald. Voor achtergrond informatie over elke (assistent) instructeur kun je op de naam van de betrokkene klikken.

Ronald van Nus verzorgt het 3e en 4e lesuur
Miranda Moleman verzorgt met Linda het 1e en 2e lesuur
Linda Castien verzorgt met Miranda het 1e en 2e lesuur, regelt de wedstrijd-inschrijving
Cynthia van Nus vooral achter de schermen actief


Gedragsregels en Vertrouwenspersoon

Ook wij hebben gemeend dat het belangrijk is een een aantal regels op te stellen om de veiligheid van onze dansers tijdens onze dansactiviteiten te waarborgen.
Om die reden is in 2014 het document Gedragsregels samengesteld en heeft het bestuur een vertrouwenspersoon benoemd.

Vertrouwenspersoon

Klik om de foto te vergroten...

Een vertrouwenspersoon - het woord zegt het al - kun je benaderen als je iemand in vertrouwen wilt nemen omdat je je niet veilig of onheus bejegend voelt op dansactiviteiten, door vrijwilligers of andere deelnemers.
Lees ook de gedragsregels eens door zodat je weet hoe wij met elkaar zorgen dat iedereen elkaar op respectvolle wijze benadert.

Onwenselijk gedrag kun je bespreken met de vertrouwenspersoon, Danny Castien.
Je kunt hem op de les benaderen, bellen (06 4287 2221) of e-mailen .
Informatie met Danny besproken blijft vertrouwelijk en wordt dus niet met anderen gedeeld.


Bankrekening

plaatje van portemonnee

IBAN NL50 INGB 0007613523
t.n.v. Walking Wheels, stichting rolstoeldansen
in Haarlem


Wilt u ons helpen?

Wij proberen het lesgeld zo laag mogelijk te houden om te voorkomen dat dit een obstakel zou kunnen zijn voor deelname aan de lessen.
Natuurlijk willen we onze deelnemers graag jaarlijks een aantal leuke extra‘s bieden. Hiervoor zijn bijdragen van harte welkom.

Wilt u ons daarbij helpen? Lees dan verder over ondersteunen van Walking Wheels...


Demonstratie?

Heeft u belangstelling om een demonstratie rolstoeldansen in te passen in uw activiteit? (Feest, sportdag, gezellige ochtend/middag/avond, of anderszins?) Daar werken wij graag aan mee!
We vinden het zelf erg leuk om het publiek bij onze activiteit te betrekken door bv. een eenvoudige dans gezamenlijk te doen. Onze ervaring is dat mensen dit erg waarderen.

In overleg is er veel mogelijk. Wij vragen een bijdrage voor onze clubkas.
Neem voor verdere informatie contact op met de .


Webmaster

Heb je een vraag of opmerking over deze website? Stuur de een berichtje.


Bij problemen met of vragen over deze site kunt u contact opnemen met de