Bestuursleden en instructeurs


Voorzitter en Instructeur, Ronald van Nus

Ronald stelt zich voor...

Toen ik in 2004, als gevolg van een stukje in het Witte Weekblad, bij Walking Wheels kwam kijken, had ik wat dansen betreft er al een aantal jaar opzitten. Daar was tot dan toe nog geen rolstoel bij aan te pas gekomen. In 1989 ben ik begonnen met stijldansen bij Dansschool Van Wordragen in Hoofddorp, later ging de school onder een nieuwe eigenaar verder als Dansschool Hesta. Al die tijd met veel plezier gedanst, geassisteerd wegens een tekort aan heren en aan wedstrijden meegedaan. Kort na de sluiting van Dansschool Hesta deed de gelegenheid zich voor om bij Walking Wheels een lesje te komen kijken.

Klik om de foto te vergroten...

Zoals bij velen bekend zal zijn, van één komt meer en voordat je het weet ben je muzikale duwer bij de ene groep, duo partner bij de volgende, heb je een vaste danspartner voor de combi en dans je wedstrijden. Tot zover nog overzichtelijk, want na een paar jaar wordt je gevraagd of je niet aan de cursus assistent instructeur mee te willen doen om eventueel na de vervolgopleiding instructeur rolstoeldansen te worden. Na twee jaar stages lopen, loodzware, maar beregezellige cursusweekeinden bijwonen werden de opleidingen bekroond met een rijkserkend diploma.

Sindsdien verzorgen Maureen en ik samen de lessen en daarnaast ook de demonstraties, die elke keer weer verrassend, uitdagend en erg leuk om te doen zijn. Samen hebben we in november 2011 ook het diploma instructeur G-dansen behaald.

Een andere uitdaging is te vinden in het organiseren van de verschillende activiteiten buiten de wekelijkse lessen om. Enkele jaren geleden ben ik toegevoegd aan de activiteitencommissie en heb daar van 2011-2012 in de verzelfstandigde vorm de taak van voorzitter op mij genomen. Vanaf augustus 2012 mag ik mijzelf, na het vertrek van Arnold, bestuursvoorzitter van Walking Wheels noemen. Een tijd van weer nieuwe uitdaging breekt dus aan, en ik ben er klaar voor!


Penningmeester en assistent instructeur, Miranda Moleman

Miranda stelt zich voor...

Toen in 2003 rolstoeldansvereniging "De Rollende Muggen' uit Haarlem ophield te bestaan wilde ik mijn passie rolstoeldansen niet opgeven. Toen ben ik gaan kijken bij Walking Wheels en niet meer weg gegaan. Ik ben daar begonnen met combi-dansen. In de afgelopen jaren ben ik een aantal keer van danspartner gewisseld, maar ik ben gebleven. Sinds 2007 dans ik combi met Ronald van Nus op de les maar ook de wedstrijden, waar we al een paar jaar in de Hoofdklasse mogen dansen. Duodansen doe ik sinds 2008 ook in wedstrijdverband, met Danny Castien. Latin waren we al naar de hoofdklasse gepromoveerd, in 2016 gold dit ook voor de standaard dansen.

Klik om de foto te vergroten...

Tot nu toe vind ik alle aspecten van het rolstoeldansen leuk om te doen. De lessen, demonstraties en natuurlijk de wedstrijden. In 2012 werd mij, naar aanleiding van een deelnemersvergadering, gevraagd of ik misschien zitting zou willen nemen in het bestuur van Walking Wheels. Dat aanbod heb ik aangenomen omdat ik het leuk vind om dingen te organiseren. Na een jaar aspirant lid te zijn geweest bleek het alle partijen goed te zijn bevallen en heb ik besloten officieel bestuurslid te worden. Ik ben gestart als algemeen bestuurslid. Sinds januari 2014 heb ik binnen het bestuur van Walking Wheels de rol van penningmeester op mij genomen.

En van het één komt het ander, in 2015 ben ik de cursus tot assistent instructeur rolstoeldansen gaan volgen als weer een nieuwe uitdaging in het rolstoeldansen. Deze cursus heb ik in 2016 met goed gevolg afgesloten. En sinds die tijd probeer ik de instructeurs zo veel mogelijk te assisteren tijdens de lessen.

P.S. in 2020 heeft Miranda, na uitslag vna curus en examen als gevolg van de corona-pandemie, het diploma Instructeur rolstoeldansen behaald. Samen met Linda heeft zij de eerste twee lesuren verzorgd. in 2020-2021 kwam er een nieuwe uitdaging met het geven van online dansles.


Secretaris en voormalig instructeur, Maureen Dijkman

Maureen stelt zich voor...

Sinds 1999 ben ik secretaris van Walking Wheels, stichting rolstoeldansen. Van september 1998 tot en met mei 2017 ben ik ook actief geweest als instructeur bij de dansgroep
Officieel ben ik vanaf 1995 instructeur rolstoeldansen, opgeleid door Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN). In november 1998 werd het diploma d.m.v. een generaal pardon erkend door het ministerie van VWS. Klik om de foto te vergroten...

Ooit (in 1986) kwam ik kijken bij de dansgroep van Gerda Vinkenborg in Verpleeghuis Vreugehof in Amsterdam. Daar begon ik met rolstoeldansen. Al snel ging ik met Gerda en haar danspartner mee naar Stichting Rolstoeldansen Amstelveen om daar mee te dansen als staande partner. Na een paar jaar als deelnemer actief te zijn geweest, wilde ik graag meer weten over achtergronden en techniek van het rolstoeldansen. Dus begon ik met de opleiding tot assistent instructeur rolstoeldansen en vervolgens instructeur rolstoeldansen.

Eerst assisteerde ik in de lessen in Amstelveen, later gaf ik les aan één van die Amstelveense groepen. In 1998 werd ik ook instructeur van "Walking Wheels" stichting rolstoeldansen. In 1999 besloot ik me helemaal op "Walking Wheels" te richten.

Naast de dansgroep ben ik ruim 4,5 jaar secretaris van de NAVRO geweest. Een boeiende taak, waarbij ik gelegenheid kreeg in vele andere keukens te kijken (denk maar aan SRN, andere dansgroepen, NebasNsg) en ik mocht meedenken over en werken aan de koers van de landelijke vereniging.
In 2004 heb ik het NAVRO-bestuur verlaten om alle tijd en energie te richten op de eigen club.
En tot op heden zit ik nog steeds, met veel plezier, tot over mijn oren in de activiteiten (lessen, maar ook danstest, nieuwjaarsfeest, wedstrijdbezoek etc.) van "Walking Wheels".

In de afgelopen jaren ben ik meerdere malen gevraagd als jurylid tijdens de danstest van dansgroepen uit de regio. Ik vind dit altijd een moeilijke, maar mooie taak en voel me erg geëerd door een dergelijke vraag!

Na 19 jaar lesgeven binnen Walking Wheels heb ik in 2018 besloten dit deel van mijn werkzaamheden los te laten. Nu ben ik alleen nog als secretaris en als webmaster actief.


Algemeen bestuurslid, Assistent instructeur, Vertrouwenspersoon Danny Castien

Danny stelt zich voor...

In 2004 ben ik samen met Laura met Miranda meegegaan om een keertje bij Walking Wheels te kijken. Laura had in het verleden al behoorlijk wat gedanst terwijl ik nog nooit een stap op een dansvloer had gezet. Behalve een jaartje volksdansen toen ik nog heel jong was.
Hierna ben ik samen met Laura komen dansen (duo en combi). Voordat Laura in 2007 overleed heb ik haar beloofd dat ik nog één speldje zou halen voordat ik zou stoppen met dansen. Doordat er een aantal visvakanties, die vaak gelijktijdig vallen met afdansen en er een keer een teammatch tussendoor kwam heeft dat speldje een paar jaar op zich laten wachten.

Klik om de foto te vergroten...

Inmiddels heb ik een aantal vaste danspartners waarmee ik ook wedstrijden dans en dans ik buiten het rolstoeldansen om ook met mijn zus. Het dansvirus kan dus echt bij iedereen toeslaan...

Toen één van de vragen tijdens de deelnemersvergadering in 2012 was: Zou je iets willen of kunnen doen voor Walkings Wheels en zou dat ook een bestuursfunctie kunnen betekenen heb ik op beide vragen 'Ja' geantwoord. Later dat jaar werd mij gevraagd of ik voor een jaartje op proef het bestuur wilde versterken. Dit heb ik gedaan en dit is wederzijds goed bevallen. Dat heeft er toe geleid dat ik nu algemeen bestuurslid ben. Ik heb gekozen voor een algemene functie zodat ik overal waar er iets nodig ik mijn steentje zou kunnen bijdragen.

In 2015 ben ik door het bestuur benoemd als vertrouwenspersoon voor deelnemers en vrijwilligers van de dansgroep. Lees meer over de gedragsregels en wat een vertrouwenspersoon is bij vertrouwenspersoon.

P.S. en Sinds 2019 is Danny ook assistent instructeur geworden. In die rol ondersteunt hij Miranda en Ronald bij het geven van de danslessen.


Instructeur, Cynthia van Nus-Jonker

Cynthia stelt zich voor...

Klik om de foto te vergroten...

Vanaf 2004 ben ik op maandagavond te vinden bij het rolstoeldansen, daarvoor heb ik enkele jaren op verschillende dansscholen in de omgeving van Nieuw-Vennep leren dansen.
Gelukkig kan ik die kennis nog steeds gebruiken bij het rolstoeldansen. Na een aantal jaar als deelnemer, kwam er een moment dat ik de specifieke rolstoeldans-kennis kon opbouwen door bij de SRN de opleiding tot assistent-instructeur, en daarna die tot instructeur te volgen.

Bij de lessen van Walking Wheels ben ik een aantal jaren actief geweest als assisterend instructeur en richtte ik mij voornamelijk op het assisteren van de lessen van Ronald en op het begeleiden van paren die daar behoefte aan hebben.
Naast de lessen verzorg ik als lid van de activiteitencommissie nog verschillende evenementen zoals het nieuwjaarsfeest, danstest, extra trainingen en, nieuw in het seizoen 2012-2013, de vrijdansavonden.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier binnen de activiteiten commissie deel genomen aan de organisatie van deze evenementen.


Collectecoordinator, Arnold van der Klauw

Arnold stelt zich voor...

Sinds de start van "Walking Wheels", stichting rolstoeldansen ben ik als bestuurslid actief. Ik ben speciaal belast met collecte zaken binnen de dansgroep (zoals handicap.nl -voorheen ANGO - voor Lisse en omgeving).
Samen met mijn vrouw Meriam doe ik al een jaar of 13 aan rolstoeldansen. Na het bekijken van een demonstratie in het Poelhuis in Lisse zijn wij ook aan het rolstoeldansen verslaafd geraakt.

We zijn begonnen in Amstelveen bij Corrie van Hugten en Ondine de Hullu. In het begin hadden we nog geen eigen rolstoel, maar die konden wij gelukkig van iemand lenen en toen zijn we daarmee gaan proberen te dansen, wat niet erg wou lukken. Maar zoals altijd het geval is: de aanhouder wint. Zo hebben wij de Engelse wals en de quickstep geleerd en later ook de andere dansen.

Klik om de foto te vergroten...

Toen de groep in Amstelveen wel erg groot werd zijn wij een eigen dansgroep begonnen samen met nog een aantal dansers ook met andere instructeurs onder de naam "Walking Wheels' stichting rolstoeldansen.
Ik ben toen ook in Lisse gaan vragen of er interesse was in het rolstoeldansen en dat was er. Daar is later ook een groep gestart onder de naam Lucky Seven, maar daar ben ik tegenwoordig niet meer bij betrokken.

De groep in Aalsmeer moest door omstandigheden weer verhuizen. Wij zijn gaan dansen bij de groep in Burgerveen (FIROPA) en hebben daar een hele fijne tijd gehad. Maar zoals gewoonlijk: het bloed kruipt waar het niet gaan kan en we wilden toch graag weer een eigen locatie. Dit werd Hoofddorp en wel De Aanloop. Dit vinden wij een heel leuk stekkie waar we al weer jaren met veel plezier dansen. Wij hopen hier nog een hele fijne tijd te hebben.

Kijk voor meer informatie over Fonds Gehandicaptensport.nl op hun site.

Na 25 jaar bestuurstaken heeft Arnold deze met ingang van 2022 neergelegd. Gelukkig wil hij voorlopig nog de coördinatie van de collecte verzorgen.


voormalig Instructeur, Linda Castien

Linda stelt zich voor...

Klik om de foto te vergroten... Linda is de jongste loot aan de stam van ons team. Ze is in april 2016 geslaagd voor het diploma assistent instructeur rolstoeldansen. En een jaar later voor het diploma instructeur G-dansen.
Met ingang van het seizoen 2017-2018 is zij samen met Miranda verantwoordelijk voor de eerste twee lesuren van de dansgroep.
In 2020 behaalde ze haar diploma voor Instructeur rolstoeldansen. En aan het einde van het seizoen 2019-2020 heeft ze haar taken bij Walking Wheels neergelegd, om zich geheel aan DaLau Dance & more te kunnen wijden.
Oud-penningmeester, Lenie van der Zon-Maissan

In memoriam

Klik om de foto te vergroten... Tussen 2000 en 2009 was Lenie van der Zon penningmeester van onze dansgroep.
Na haar afscheid van het bestuur in juli 2009 bleef zij betrokken als lid van de activiteitencommissie, tot aan de dag van haar overlijden op 16 oktober 2010.

Lenie kwam, samen met haar man Gerard, in 1999 bij ons dansen.
Toen was ze moeder van twee kinderen en oma van drie kleinkinderen.
Al een jaar later begon ze enthousiast, terwijl ze geen ervaring had met geldzaken in verenigingsverband, aan deze uitdaging.
Het bestuur is Lenie dankbaar voor haar zorgvuldige en kritische wijze waarmee zij het penningmeesterschap inhoud gaf, wij missen een goedlachs, warm en betrokken mens.


ex-Penningmeester, Wendy de Nieuwe

Wendy stelt zich voor...

Klik om de foto te vergroten...

In de periode 2007 - 2015 deed ik aan rolstoeldansen bij "Walking Wheels" stichting rolstoeldansen.
Ik ben in 2007 een keer komen kijken bij het dansen, hoe het er aan toe ging en ik ben niet meer weggegaan. Daarnaast doe ik aan rolstoelbadminton en heb ik jarenlang wedstrijd gezwommen, op nationaal en internationaal niveau.

Het bestuur heeft mij gevraagd of ik penningmeester wil worden. Ik heb ja gezegd op deze functie. Ik heb tot midden 2015 mijn functie binnen het bestuur met veel plezier uitgevoerd!Bij problemen met of vragen over deze site kunt u contact opnemen met de