Wilt u Walking Wheels helpen?

Dat kunt u op veel manieren doen!

Walking Wheels is door de Belastingdienst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling.
Door deze status mag u uw gift aan Walking Wheels
opvoeren als aftrekpost bij de opgave van uw inkomstenbelasting.
Zie ook onze Anbi-pagina

NB. Sinds 2014 mag u zelf een overeenkomst opstellen waarmee u toezegt minstens vijf jaar een vast bedrag aan ons over te maken. Deze mag u volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit heet een periodieke schenking.
Voor de voorwaarden zie de site van de Belastingdienst.
Download de overeenkomst en vul hem in.


Waarom zoeken wij extra inkomsten?

Wij proberen het lesgeld zo laag mogelijk te houden, maar willen onze deelnemers jaarlijks wél een aantal leuke extra‘s aanbieden. Denk aan gratis deelname aan een paar wedstrijden per jaar, bekostigen van speldje en certificaat van de danstest, lage entree bij vrijdansen, etc.


Hoe helpt u ons?

Doneren


U kunt ons steunen met een donatie door zelf een bedrag overmaken op
IBAN: NL50 INGB 0007613523,
t.n.v. "Walking Wheels", stichting rolstoeldansen in Haarlem

ONLINE DONEREN aan Walking Wheels stichting rolstoeldansen of link app om Walking Wheels rolstoeldansen te steunen link app om Walking Wheels rolstoeldansen te steunen
Donateur worden

Mijn naam:

Adres:

Postcode: plaats:

Telefoon: e-mail:

Ik zal een éénmalige of structurele bijdrage overmaken.

Ik wil (ook) graag: (u kunt hier meer hokjes aanvinken)
informatie ontvangen
gebeld worden
een inschrijfformulier voor de lessen ontvangen
een aanvraagformulier voor een demonstratie ontvangen.

Opmerkingen:


Spelen in de Vriendenloterij

Speelt u al mee met de VriendenLoterij? Of wilt u via een lot van de VriendenLoterij gaan meespelen? Wist u dat u zelf kunt bepalen waar de helft van de opbrengst van uw lot(en) naar toe gaat? U kunt er voor kiezen om dat ten goede te laten komen aan "Walking Wheels"!
U kunt dat on line regelen door op het logo hiernaast te klikken en het formulier in te vullen. (Ook bestaande loten kunt u overzetten naar een ander goed doel.)


Meespelen in de Support Actie

De Support Actie is in 1999 opgericht door de Stichting Nationale Grote Clubactie. Iedereen die meespeelt met de landelijke Support Actie kan aangeven welk doel hij/zij wil steunen met de aankoop van het lot. (80% van het aankoop bedrag van uw lot(en) gaat naar het doel van uw keuze.) U maakt kans op vele prijzen en ondersteunt tegelijkertijd bv. "Walking Wheels".


Collecteren voor of geven aan Fonds Gehandicaptensport

Een aantal deelnemers en een grote groep collectanten uit de regio helpt mee met de jaarlijkse collecte van Fonds Gehandicaptensport in april. 50% van de opbrengst is voor onze eigen clubkas.

zijn onze contactpersonen. U kunt een bijdrage in de collectebus doen of zélf met een collectebus op pad gaan. Lees dan verder op onze collectepagina.


NB

Donaties die via Geef.nl lopen zijn aftrekbaar voor de donateurs indien de donaties worden doorgestort naar een ANBI. Dat heeft dan te gelden voor de gehele gift met inbegrip van de daarop ingehouden kostenbijdrage.
Aldus een uitspraak van de Hoge Raad 22 april 2016.


Bij problemen met of vragen over deze site kunt u contact opnemen met de