Walking Wheels en haar ANBI status

Inhoud


Naam en RSIN

De statutaire naam van Walking Wheels is "Walking Wheels", stichting rolstoeldansen.
Het RSIN (fiscaal nummer ANBI) is 805475047.


Contactgegevens

De stichting is bereikbaar via het secretariaat:

Nachtschadestraat 42,
2153 EM Nieuw-Vennep
Tel: 0252 751448
GSM 06 1214 6155


Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende vier bestuursleden:

Voorzitter: Ronald van Nus, Lelystad
Penningmeester: Miranda Moleman, Haarlem
Secretaris: Maureen Dijkman, Nieuw-Vennep
Algemeen bestuurslid : Danny Castien, Haarlem


Beleidsplan

In het meerjaren beleidsplan wordt aangegeven wat de plannen zijn van Walking Wheels voor de komende jaren. Het plan zegt o.a. iets over de doelen, de activiteiten om dit te bereiken en de benodigde financiele middelen van de sticthing.

Walking Wheels kent geen beloningsbeleid. Alle medewerkers zijn onbezoldigd, oftewel vrijwilligers. Alleen gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.


Doelstelling

De doelstelling, zoals beschreven in de statuten luidt:
De stichting stelt zich ten doel het rolstoeldansen voor en door rolstoelgebruikers, zomede het dansen voor en door gehandicapten, primair in de provincies Noord- en Zuid-Holland te bevorderen.

De stichting tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:


Verslag en verantwoording

Jaarlijks geeft de stichting een verslag uit over het afgelopen seizoen (1 juli t/m 30 juni). In dit verslag is een overzicht van activiteiten terug te vinden alsmede een korte samenvatting van de financiele verslaglegging.

Op de homepage is van alle voorgaande seizoenen dit verslag te downloaden. Het meest recente verslag betreft het seizoen 2022-2023.
In elk najaar wordt het meest recente verslag toegevoegd en toegezonden aan donateurs en ge¡nteresseerden.

Op basis van de door de kascontrolecommissie geaccordeerde jaarcijfers wordt de balans en staat van baten en lasten opgesteld. Ook dit document behelst steeds een dansseizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. De balans en staat van baten en lasten over de laatste vijf jaar:
seizoen 2022-2023
seizoen 2021-2022
seizoen 2020-2021
seizoen 2019-2020
seizoen 2018-2019
(oudere jaarverslagen zijn terug te vinden op de home-pagina

Een paar voorbeelden waar uw bijdrage voor gebruikt wordt zijn:
Zaalhuur extra training € 23,00 / reiskosten bijscholingsdag instructeur €21,40 / speldje & certificaat danstest € 10,00 per deelnemer / wenskaart jarige of zieke deelnemer € 2,50.


Wilt u ons helpen?

Wij proberen het lesgeld zo laag mogelijk te houden om te voorkomen dat dit een obstakel zou kunnen zijn voor deelname aan de lessen.
Natuurlijk willen we onze deelnemers graag jaarlijks een aantal leuke extra‘s bieden. Hiervoor zijn bijdragen van harte welkom.

Wilt u ons daarbij helpen? Lees dan verder over ondersteunen van Walking Wheels...


Bij problemen met of vragen over deze site kunt u contact opnemen met de